Hitachi Capital Polska

Wezwanie do sprzedaży akcji Prime Car Management S.A

2019-01-18

Wezwanie do sprzedaży akcji Prime Car Management S.A. ogłoszone przez Hitachi Capital Polska
od 18 stycznia do 22 lutego 2019 r.
cena: 22,25 zł

Jak odpowiedzieć na wezwanie?

 1. Akcjonariusz posiadający rachunek maklerski w Santander Biuro Maklerskie (dawniej: Dom Maklerski BZ WBK), Dom Maklerski mBank lub Dom Maklerski BOŚ
  Składa w domu maklerskim dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż akcji. W domach maklerskich jest możliwość złożenia zapisu osobiście w oddziale (wskazanym w treści Wezwania), a także:
   • w Santander Biuro Maklerskie telefonicznie lub przez Internet,
   • w DM BOŚ telefonicznie lub przez Internet,
   • w DM mBanku telefonicznie.
 2. Akcjonariusz posiadający rachunek maklerski u innego brokera niż Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski mBank lub Dom Maklerski BOŚ składający zapis osobiście:
  Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady akcji oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w oddziale Santander Biuro Maklerskie, Domu Maklerskiego mBanku lub Domu Maklerskiego BOŚ (wskazanym w treści Wezwania) i składa zapis na sprzedaż akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.
 3. Akcjonariusz posiadający rachunek maklerski u innego brokera niż Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski mBank lub Dom Maklerski BOŚ składający zapis korespondencyjnie:
  Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady akcji oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; wypełnia formularz zapisu na sprzedaż akcji (podpis akcjonariusza pod formularzem powinien być poświadczony przez pracownika domu maklerskiego wydającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza); wysyła (listem poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem „Wezwanie – Prime Car Management SA”) formularz zapisu i oryginał świadectwa depozytowego na wskazany w wezwaniu adres Santander Biuro Maklerskie.
 4. Kontakt ws. wezwania: wezwanie@hitachicapital.pl

Dokumenty do pobrania

 

Dokument Wezwania

 

 

 

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

 

 

 

Formularz zapisu

 

 

 

Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

Lista Punktów Przyjmowania zapisów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Najważniejsze publikacje nt. wezwania

 

https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/302229940-Prezes-Hitachi-Capital-Polska-Mamy-przewage-nad-innymi-wzywajacymi-na-PCM.html

Parkiet: Hitachi nie zamierza składać broni

Parkiet: Hitachi daje jeszcze więcej za PCM

Strefa Inwestorów: Hitachi Capital Polska podnosi cenę w wezwaniu na Prime Car Management do 22,25 zł za akcję

ISBnews: Kozłowski z DM Noble: Wezwania głównym impulsem wzrostu ceny akcji PCM

Parkiet: O PCM biją się Hitachi Capital Polska oraz PKO Leasing

Puls Biznesu: Hitachi mocno podbiło stawkę za PCM

Parkiet: Hitachi podbija cenę w wezwaniu na PCM

ISBnews: Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 18,05 zł za akcję

PAP Biznes: Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na Prime Car Management do 18,05 zł

Stockwatch.pl: Hitachi Capital Polska mocno podbija stawkę w wezwaniu na Prime Car Management

PAP Biznes: Hitachi Capital Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie Prime Car Management

PAP Biznes: Po potencjalnym nabyciu Prime Car Management Hitachi Capital będzie zarządzał ponad 45 tys. flotą

PAP Biznes: Hitachi Capital Polska wydłuża termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje PCM do 22 lutego

ISBnews: Hitachi Capital Polska przedłużył zapisy w wezwaniu na PCM do 22 lutego

Interia Biznes: Hitachi Capital przedłuża zapisy na Prime Car Management

strefainwestorow.pl: Hitachi Capital Polska przedłuża zapisy w wezwaniu na Prime Car Management do 22 lutego

stockwatch.pl: Hitachi Capital Polska przedłużył zapisy w wezwaniu na PCM do 22 lutego

Strefa Inwestorów: Właśnie startuje drugie wezwanie na Prime Car Management

ISBNews: Hitachi: Potencjalne przejęcie PCM traktujemy jako strategiczną inwestycję

Interia Biznes: Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Prime Car Management

TopPicks.pl: Wezwanie na PCM czesc druga

 

FAQ do wezwania na akcje Prime Car Management

 1. Czym zajmuje się spółka Hitachi Capital Polska?
  Hitachi Capital Polska jest spółką zależną od Hitachi Group – japońskiego, działającego globalnie, silnie zdywersyfikowanego koncernu zatrudniającego ponad 400 000 osób na całym świecie, który w 2018 r. osiągnął skonsolidowane przychody w wysokości ok. 73 mld EUR. Hitachi Group zarządza w sumie 240 000 pojazdami. Polska spółka działa pod parasolem europejskiego oddziału Hitachi Vehicle Solutions. Hitachi Capital Polska istnieje od 2005 r. i obecnie zarządza flotą ponad 10 000 pojazdów.
 2. Ile mam czasu, aby odpowiedzieć na wezwanie do sprzedaży?
  Na wezwanie do sprzedaży akcji Prime Car Management S.A. można odpowiedzieć w terminie pomiędzy 18 stycznia 2019 r. a 22 lutego 2019 r.
  Rekomendujemy dokonanie zapisu na akcje w dogodnym dla Państwa terminie. Wszyscy inwestorzy będą traktowani jednakowo, bez względu na moment, w którym odpowiedzą na wezwanie pod warunkiem, ze zapiszą się w okresie przyjmowania zapisów.
 3. W jakiej cenie mogę sprzedać swoje akcje?
  Oferowana cena w wezwaniu za 1 akcję Prime Car Management S.A. wynosi 22,25 zł.

 4. Z kim mogę porozmawiać w razie wątpliwości dotyczących tego wezwania?
  Zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: wezwanie@hitachicapital.pl

 5. Jakie koszty ponoszę w związku z odpowiedzią na wezwanie?
  Jeśli są Państwo klientami domu maklerskiego nie przyjmującego zapisów na sprzedaż akcji, to ponosicie koszty wystawienia świadectwa depozytowego przez swój dom maklerski (zgodnie z jego taryfą opłat). Od zrealizowanej transakcji sprzedaży akcji w wezwaniu ponosicie Państwo koszty prowizji określone w taryfie opłat Państwa domu maklerskiego.
  Z tytułu przyjęcia zapisów na sprzedaż akcji domy maklerskie przyjmujące takie zapisy nie pobierają dodatkowych opłat.
 6. Co w przypadku, gdy uzyskam świadectwo depozytowe, a nie złożę zapisu na sprzedaż akcji?
  W przypadku uzyskania świadectwa depozytowego, a nie złożenia, w terminie przyjmowania zapisów, zapisu na sprzedaż akcji (lub złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą niż wskazana w świadectwie depozytowym) akcje objęte takim świadectwem depozytowym pozostaną zablokowane do dnia zawarcia transakcji w ramach wezwania włącznie.
 7. Jak się dowiem, czy sprzedałem akcje w wezwaniu?
  Wzywający zastrzegł w wezwaniu warunki, po spełnieniu których zobowiązuje się nabyć akcje w wezwaniu. W szczególności jest to warunek osiągnięcia minimalnej ilości akcji w złożonych zapisach. Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się do nabycia akcji w ramach wezwania, wynosi 7 859 834, co stanowi 66% akcji i głosów w Spółce.
  Wzywający w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów musi podać informację o osiągnięciu zastrzeżonego w wezwaniach progu akcji w zebranych zapisach.
  Informacja o ilości akcji będących przedmiotem transakcji w ramach wezwania zostanie podana do agencji PAP przez Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie w dniu zawarcia transakcji.
 8. Kiedy otrzymam pieniądze jeśli wezwanie zakończy się sukcesem i moje akcje zostaną sprzedane?
  Terminy rozliczeń transakcji zawartych w wezwaniu:
  zakończenie przyjmowania zapisów: 22 lutego 2019 r.
  zawarcie transakcji: 27 lutego 2019 r.
  rozliczenie transakcji: 04 marca 2019 r.
  Akcjonariusz otrzyma pieniądze w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w trybie rozliczeń danego Domu Maklerskiego, gdzie akcjonariusz prowadzi rachunek.

wstecz