Hitachi Capital Polska

Assistance i samochód zastępczy

Hitachi Capital Assistance

Klienci mogą skorzystać z pomocy w ramach programu HCPL ASSISTANCE w przypadku gdy:
- wystąpi awaria pojazdu,

- szkoda komunikacyjna,

- czy też auto zostanie skradzione.

Zakres usług
Program HCPL ASSISTANCE zapewnia użytkownikowi naprawę pojazdu na miejscu awarii, holowanie oraz samochód zastępczy.

Czytaj więcej (Informator Kierowcy)

 

Samochód zastępczy

W przypadku zaistnienia nieprzewidywanych zdarzeń losowych zgodnie z zapisami umowy, HCPL jest zobowiązana, aby dostarczyć leasingobiorcy samochód zastępczy w ustalone przez obie strony miejsce. Osoba użytkująca pojazd musi go zwrócić w dokładnie takim samym stanie (ilość paliwa powinna się również zgadzać).

Naprawa szkód w aucie zastępczym – jeśli miałyby miejsce - wymaga dodatkowych uzgodnień z HCPL.

Czytaj więcej (Informator Kierowcy)