Dystrybucja ubezpieczeń

Bardzo ważną częścią współpracy pomiędzy firmą finansującą pojazd, a korzystającym jest ubezpieczenie pojazdu. Może on być ubezpieczany samodzielnie przez korzystającego – wówczas finansujący dokonuje analizy ogólnych warunków takiego ubezpieczenia i dopuszcza do takiego ubezpieczenia, bądź odmawia zgody. Najczęściej jednak pojazdy ubezpieczane są w pakietach oferowanych przez przedsiębiorstwa finansujące. Dzieje się tak we współpracy pomiędzy finansującym, a brokerem ubezpieczeniowym, który organizuje ochronę ubezpieczeniową pojazdów będących własnością finansującego.