Szkody komunikacyjne - całkowite i kradzież

Powszechnie znane jest powiedzenie, że właściciel samochodu jest dwa razy szczęśliwy z jego posiadania. Pierwszy raz, kiedy go kupuje, a drugi, kiedy sprzedaje.  Okres posiadania pojazdu to nie tylko mniej lub bardziej komfortowe przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale także szereg obowiązków związanych z posiadaniem środka lokomocji.