(…) x, y, z na rynku i w pracy…

Współczesna literatura wskazuje na cztery pokolenia, które obecnie spotykają się na rynku pracy wyznaczając tym samym trendy  i oczekiwania wobec swojego stanowiska, ścieżki kariery oraz czynników motywujących do działania.