Hitachi Capital Polska

(…) x, y, z na rynku i w pracy…

Współczesna literatura wskazuje na cztery pokolenia, które obecnie spotykają się na rynku pracy wyznaczając tym samym trendy  i oczekiwania wobec swojego stanowiska, ścieżki kariery oraz czynników motywujących do działania.

Zrozumienie różnic poszczególnych pokoleń, specyfiki ich potrzeb pod względem kompetencyjnym, społecznym i kulturowym, oraz w związku z tym, zbudowanie odpowiedniej strategii zarządzania, stanowi wyzwanie dla działów Human Resources.

O jakich pokoleniach tu mowa?

Baby Boomers , są to osoby urodzone między 1946 – 1964, które żyły w latach gdzie problem bezrobocia był problemem dnia codziennego. Są to osoby bardzo lojalne wobec pracodawcy i bardzo zaangażowane w swoje obowiązki, stawiające przede wszystkim na stabilizację zawodową oraz dobre wynagrodzenie. Przedstawiciele tego pokolenia niechętnie zmieniają pracę, swoje dotychczasowe obowiązki oraz miejsce zamieszkania.

Pokolenie X , stanowi reprezentacja osób urodzonych  w latach 1965r.- 1979r. Są to osoby, które wchodząc w rynek pracy doświadczyły zmian gospodarczych i politycznych, wymuszając tym samym dużą elastyczność, otwarcie na świat i postrzeganie siebie. Są to osoby bardzo pewne siebie, ich działania skupione są przede wszystkim na rezultat, dlatego często kosztem życia prywatnego stawiają na wyższe zarobki. Są to osoby ceniące i bardzo dobrze posługujące się technologią, jednak stawiające na pierwszym miejscu na kontakty interpersonalne oraz dokument na papierze.

Pokolenie Y (tzn. Millenialsi) urodzeni między 1980 -1994. Cechuje ich wielozadaniowość, otwartość na nowe wyzwania, a co za tym idzie chęć ciągłego poszerzania swoich kompetencji i umiejętności. Osoby te w ogromnym stopniu dostrzegają wartości pracy społecznej oraz tolerancji na różnorodność. Angażują się w interesującą ich pracę, ceniąc elastyczność i niezależność, a co za tym idzie na pierwszym miejscu stawiają równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Skłonność do słuchania i podążania za autorytetami jest dużo mniejsza niż u osób z pokolenia X. Nowoczesna technologia stanowi podstawowy sposób komunikacji.

Pokolenie Z to urodzeni po 1995 r – pokolenie najmłodsze, „żyjące internetem”. Angażują się w różnorodną i zgodną z ich zainteresowaniami pracę, która podniesie ich kompetencje. Cenią dobra atmosferę i swobodę, szukając tym samym różnych wyzwań w miejscu pracy.

Oczywiście powyższe kategoryzacje oraz daty ich określające stanowią bardzo umowny i ogólny aspekt postrzegania pracownika. Skłania to jednak to refleksji i indywidualnego podejścia wobec każdego przedstawiciela pokolenia. Znajomość tych różnic niejednokrotnie ułatwi nam sposób komunikacji, wybór ścieżki kariery oraz interpretacji zachowania i znacząco wpłynie na wybór odpowiedniej strategii zarządzania personelem. Jest to szczególnie ważne patrząc na niekorzystne zmiany demograficzne – wraz ze spadającą liczbą urodzin i zauważalnym spadkiem osób wchodzących na rynek pracy, pracodawcy muszą wykazać się o wiele większą elastycznością w stosunku do swoich pracowników. Już za kilka lat, to pokolenia Y i Z będą tworzyć nową kadrę menedżerską i na zawsze zmienią kształt rynku pracy.

 

Dorota Borowiecka 
HR Business Partner
Hitachi Capital Polska będąca częścią Mitsubishi HC Capital

 

 

 

 

Chcę sprawdzić dostępne samochody

wstecz

Wyszukaj

 

 

Kategorie

 

Autorzy