Hitachi Capital Polska

Szkody komunikacyjne - całkowite i kradzież

Powszechnie znane jest powiedzenie, że właściciel samochodu jest dwa razy szczęśliwy z jego posiadania. Pierwszy raz, kiedy go kupuje, a drugi, kiedy sprzedaje.  Okres posiadania pojazdu to nie tylko mniej lub bardziej komfortowe przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale także szereg obowiązków związanych z posiadaniem środka lokomocji. Należy do nich nie tylko codzienna obsługa techniczna, wydatki związane z zakupem paliwa, obsługą serwisową, wyposażeniem dodatkowym, kosmetyką nadwozia, wymianami ogumienia, ale także ubezpieczeniem. Niestety zdarza się i tak, że musimy się rozstać ze swoim środkiem lokomocji wcześniej, w sposób nieplanowany i nieprzewidywalny, na skutek zdarzeń losowych.

Należy do nich szkoda komunikacyjna o znacznych rozmiarach – szkoda całkowita lub utrata pojazdu na skutek kradzieży. Nie mamy możliwości w pełni przewidzieć takich zdarzeń, jednak z całą pewnością mamy wpływ na złagodzenie kłopotów i strat finansowych z nimi związanych.

Z pojęciem szkody całkowitej mamy do czynienia w przypadku, gdy ubezpieczyciel uzna naprawę naszego samochodu jako nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia.

Zwykle przyjmuje się jako granicę - przekroczenie przewidywanych kosztów naprawy w kwocie wyższej niż 70 % wartości pojazdu przed zaistnieniem zdarzenia w wyniku, którego uległ on uszkodzeniu. O ile możemy nie mieć wpływu na okoliczności zdarzeń drogowych to już na zminimalizowanie skutków finansowych z pewnością tak. Doradzam kierowanie się podczas zakupu pojazdu nie tylko jego wyposażeniem pod względem bezpieczeństwa jazdy, ale także wyborem solidnej opcji ubezpieczeniowej. Warto zainwestować nieco większe środki np. na wykup tzw. stałej wartości samochodu w okresie ubezpieczeniowym. Uchroni to nas przed wyceną wartości pojazdu w dniu zdarzenia na podstawie wskaźników rynkowych. Jest oczywiste, że wartość ta spada niemal z każdym kolejnym miesiącem upływającym od chwili zakupu samochodu – tym samym wypłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego będzie niższa niż wtedy, gdy przyjęta wartość będzie stała czyli przyjęta w dniu zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Z tym samym mechanizmem spotykamy się w przypadku utraty samochodu na skutek kradzieży. Im wyższa wartość pojazdu gwarantowana polisą tym wyższe odszkodowanie, które zostanie nam wypłacone. Oczywiście nie należy zapominać tu o możliwie jak najlepszym zabezpieczeniu auta przed kradzieżą przez wyposażenie go w odpowiednie systemy antykradzieżowe, należyte zabezpieczenie kluczyków zapasowych oraz co bardzo ważne dokumentów samochodu. Ich utrata to częsta przyczyna do nie przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności materialnej.

Na zakończenie życzę wszystkim uniknięcia wszelkich kolizji drogowych oraz przedwczesnego rozstania się ze swoim środkiem lokomocji.

 

Lech Roszkiewicz
Starszy Doradca Techniczny
Hitachi Capital Polska

 

 

 

 

Chcę sprawdzić dostępne samochody

wstecz

Wyszukaj

 

 

Kategorie

 

Autorzy