Hitachi Capital Polska

Zapytaj o ofertę

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (HCPL).
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, na wynajem dłogoterminowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza HCPL.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy lub podjęcia decyzji przez Panią/Pana o rezygnacji z jej zawarcia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty i bez ich podania nie będziemy w stanie jej przygotować.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.