Hitachi Capital Polska

Karty paliwowe

Hitachi dostarcza swoim klientom karty paliwowe BP Routex oraz ORLEN. Użytkownik otrzymuje numer PIN, który jest wymagany podczas dokonywania transakcji na Stacji Paliwowej. Oprócz numeru PIN użytkownik jest zobowiązany do podania podczas transakcji prawidłowego stanu licznika. Niedopuszczalne jest tankowanie pojazdu, którego numer rejestracyjny różni się od podanego na karcie paliwowej bez uprzedniej zgody HCPL. W celu uzyskania upoważnienia do tankowania pojazdu o innym numerze rejestracyjnym (np. auto zastępcze) użytkownik jest proszony o kontakt z działem operacyjnym HCPL +48 22 223-60-50 lub mail uzytkownik @hitachicapital.pl .
W przypadku zagubienia karty paliwowej lub utraty nr PIN prosimy o niezwłoczny kontakt z działem operacyjnym w celu jej zablokowania lub odzyskania informacji o nr PIN.

Czytaj więcej (Informator Kierowcy)