Hitachi Capital Polska

Na czym polega leasing?

Leasing ma miejsce, gdy przedsiębiorca zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności nabyć rzecz od wyznaczonej osoby, zgodnie z warunkami umowy, a następnie oddać ją w celu użytkowania i czerpania z niej korzyści. Decydując się na leasing należy pamiętać o uregulowaniu zobowiązań finansowych w postaci rat.
Dla celów podatkowych wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:
Leasing finansowy - z chwilą zapłaty ostatniej raty leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem danej rzeczy, np. auta.
Leasing operacyjny - leasingobiorca ma możliwość wykupu danej rzeczy po upływie okresu umowy za określoną kwotę, ale nie musi, z niej skorzystać.

Kryterium Leasing operacyjny Leasing finansowy
Amortyzacja Obowiązek leasingodawcy Obowiązek leasingobiorcy
Okres trwania umowy Dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu Powyżej 12 miesięcy
Koszty uzyskania przychodu Korzystający zalicza do kosztów raty netto oraz wpłatę wstępną Korzystający zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację
Podatek VAT Doliczany do rat leasingowych Opłacony z góry, wraz z pierwszą ratą
Możliwość wykupu Zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu Wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego