Hitachi Capital Polska

Na czym polega program zatankuj i ciesz się jazdą?

 

 

Istota

„Zatankuj i Ciesz się jazdą” jest programem umożliwiającym pracownikom korzystanie z nowego, wymarzonego samochodu służbowego wg ustalonego z pracodawcą wyboru.

Co to jest za program?

W programie pracownik zgadza się zrezygnować z prawa do otrzymania części swojego wynagrodzenia brutto w ramach swojej umowy zatrudnienia, w zamian za uzyskanie korzyści niepieniężnej, tj. nowego samochodu.

W jaki sposób program ten przynosi korzyści finansowe?

Samochód dostarczony w programie zapewnia dokładnie te same korzyści jak samochód służbowy w Państwa Firmie. Dodatkowo następujące elementy wpływają na korzyści: zmniejszone potrącenia na podatek dochodowy oraz ZUS.

Czy samochód z programu jest przeznaczony wyłącznie dla pracownika?

Nie, jest to samochód zarówno dla Pracownika, jak i jego rodziny. Dodatkowo pracodawca może zaliczać koszty tego samochodu do firmowych KUP. Pracownik może wziąć w programie więcej niż jeden samochód.

Czy istnieje maksymalny poziom pensji Pracownika jaki może poświęcić?

Tak, będzie ograniczona do maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto. O poziomie decyduje pracodawca.

Jakich oszczędności mogą się spodziewać pracownicy, w stosunku do zakupionego prywatnego samochodu?

Szacujemy, że system ten może zapewnić oszczędności w wysokości do 40% w przypadku zakupu samochodu prywatnie.

Co się stanie, jeśli podczas programu pracownik opuści firmę?

Spółka zawarła umowę/umowy na pełny okres transakcji. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy zastosowanie będą miały zapisy Generalnej Umowy Spółki. Pracodawca w umowie z pracownikiem może uwzględnić odpowiednie zapisy, które zminimalizują przedterminowe rozwiązanie kontraktu.

Jakie są moje obowiązki wobec utrzymaniu pojazdu?

Twoje obowiązki są identyczne jak dla samochodów służbowych i są zgodne z obowiązującą w firmie procedurą użytkowania samochodów.

Dla kogo?

Program zatankuj i ciesz się jazdą jest idealny dla pracodawców mających na celu docenienie i zmotywowanie pracownika. Dla pracownika zaletą uczestnictwa w programie jest możliwość zrealizowania swoich motoryzacyjnych aspiracji.

Korzyści dla pracodawcy

  • Zmniejszenie zobowiązań podatkowych firmy.
  • Pracodawca ma możliwość udostępnienia pracownikom nowych i dodatkowych samochodów służbowych z gamy polskiej sieci dealerskiej – jest to bonus i sposób motywacyjny.
  • Przeciwdziała odchodzeniu pracowników.
  • Zwiększa siłę nabywczą.
  • Zmniejsza współczynnik wypadków.
  • Pracownik zgadza się "poświęcić" część swojego wynagrodzenia, aby cieszyć się nowym samochodem.
  • Umowa udostępnienia może być rozwiązana w przypadku odejścia pracownika.
  • Program może być ubezpieczony w przypadku nieobecności pracownika.