Hitachi Capital Polska

Podstawowe zasady zarządzania

Misja

Nasze działania prowadzone są z myślą o globalnym środowisku naturalnym, dążące do osiągnięcia Firmy tworzącej wartości społeczne, dostarczającej nowe wartości na rzecz rozwoju społecznego i lepszego życia dla wszystkich

Principles (Zasady)

Hitachi Capital promuje stosowanie niżej opisanych Zasad, chcąc „przyczyniać się do tworzenia bogatszego społeczeństwa poprzez kreowanie wartości pożądanych zarówno przez społeczeństwo, jak i przez klientów”.

 1. Zrównoważony wzrost
  Stawiając na pierwszym miejscu zaufanie, będziemy w stanie osiągnąć zrównoważony wzrost poparty wysokiej jakości zarządzaniem.
 2. Poszanowanie ludzkiej godności
  Poprzez wzajemny szacunek będziemy doskonalić siebie samych jako zdyscyplinowane jednostki, dokładając jednocześnie starań na rzecz wzmocnienia atutów fi rmy.
 3. Wdrażanie fi rmowych zasad etyki
  Z własnej inicjatywy będziemy działać zgodnie z prawami i zasadami etyki, przyczyniając się do rozwoju pełnowartościowego społeczeństwa.
 1. Zorientowanie na przyszłość
  Wyzwanie, by tworzyć nową wartość nie poprzez przywiązanie do metod stosowanych w przeszłości, lecz przez adaptację do przyszłych zmian.
 2. Zorientowanie na klienta
  Dążenie, by stać się fi rmą, której klienci potrzebują, zawsze mającą na celu zaspokojenie ich potrzeb i podejmującą działania z perspektywy klienta.
 3. Tu i teraz: „rzeczywiste miejsce, realna sytuacja, konkretny przypadek”
  Komunikacja z klientami odbywa się w miejscu rzeczywistym. Klienci stanowią nasz priorytet, dlatego prowadzimy działalność ze zrozumieniem realnej sytuacji, skupiając się na konkretnym przypadku
 4. „Podstawy” i „Etyka”
  Przyjmij podstawy. Aby odpowiednio wykonywać codzienne zadania i zapewniać właściwe zachowanie w każdej sytuacji, należy powrócić do podstaw.
 5. Jakość przede wszystkim
  Stawiając jakość zawsze na pierwszym miejscu, kontynuujemy wysiłki na rzecz poprawy jakości, chcąc stać się fi rmą, którą klienci cenią i darzą zaufaniem.
 6. Różnorodność
  Zrozumienie różnorodności pomysłów i sposobów pracy oraz kreowanie nowych wartości, dążące do tworzenia dynamicznej kultury przedsiębiorstwa.
 7. Odpowiedzialność jednostkowa
  Samodzielne wypełnianie własnych zadań i obowiązków, nie polegając na innych i doskonaląc własne zdolności i umiejętności.
 8. „Harmonia”
  Chęć poszanowania opinii innych i prowadzenia rozmów w sposób wyczerpujący i szczery, a zarazem sprawiedliwy i bezstronny, a po wyciągnięciu wniosków gotowość do współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 9. „Szczerość”
  Postawa otwarta i szczera, bez tworzenia sztucznych barier między sobą a innymi. „Szczerość” to stan ducha inspirujący zaufanie, którym obdarzyło nas społeczeństwo
 10. „Pionierskie podejście”
  Postawa otwarta i szczera, bez tworzenia sztucznych barier między sobą a innymi. „Szczerość” to stan ducha inspirujący zaufanie, którym obdarzyło nas społeczeństwo.