Hitachi Capital Polska

Zgłoszenie szkody

W sytuacji, kiedy auto bierze udział w szkodzie komunikacyjnej (tj. wypadek czy kolizja) należy niezwłocznie skontaktować się z:

- HCPL Assistance dzwoniąc pod numer  +48 22 223 60 50

- HCPL Assistance Truck +48 22 278 70 00

(nie później niż 3 dni od zdarzenia) oraz zgłosić się na Policję.

Jeśli sprawcą szkody jest osoba inna niż użytkownik, a osoba ta jest znana i niemożliwy jest przyjazd Policji - należy spisać na miejscu zdarzenia „Oświadczenia o Zdarzeniu” zawierającego następujące dane:

 

Oświadczenie o zdarzeniu

 

 

Dalsze postępowanie zależy od stanu pojazdu i uzgodnień z HCPL ASSISTANCE.
Szczegółowe informacje w Informatorze kierowcy.

 

Kradzież pojazdu

Jeśli pojazd zostanie skradziony, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu zajścia firmie:

- HCPL Assistance dzwoniąc pod numer  +48 22 223 60 50

- HCPL Assistance Truck +48 22 278 70 00

oraz poinformować Policję. W przypadku napaści na użytkownika podczas kradzieży konieczne jest wykonanie obdukcji lekarskiej i wysłanie dokumentów potwierdzających zdarzenie do HCPL.

Czytaj więcej (Informator Kierowcy)